top of page

REMEDIAL TEACHING

​

Remedial teaching betekent letterlijk het bieden van extra hulp bij leer- en/ of gedragsproblemen.
RT wordt vooral gegeven aan kinderen van basisschoolleeftijd.

Heeft uw kind een leerachterstand op bijvoorbeeld rekengebied of vermoedt u een achterstand?

Veel kinderen krijgen in hun jeugd te maken met een leerprobleem, gedragsprobleem of een combinatie daarvan. Dit kan een aanleiding zijn om uw kind aan te melden voor extra begeleiding.


De begeleiding geef ik zowel op scholen als bij kinderen thuis. Bij elke aanmelding kijken we naar welke locatie het best geschikt is in uw situatie.

Ook voer ik arrangementen uit voor kinderen op scholen. De school kan contact met mij opnemen voor extra informatie.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ Didactisch onderzoek

+ Handelingsplan

+ Begeleiding op maat

+ Evaluatiegesprek
+ Advies aan ouders en school

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REMEDIAL TEACHING VIJF DAGEN PER WEEK

bottom of page