TARIEVEN

 

Remedial teaching RT Leiden

Het tarief voor particulieren is € 45,- per uur. Hierin zit onder andere verwerkt de begeleiding van 45 minuten, het eventuele handelingsplan, de voorbereiding en verslaglegging.

Het tarief voor scholen is op aanvraag.

Huiswerkbegeleiding

Voor huiswerkbegeleiding reken ik € 35,- per uur. 

Voor beide diensten is de intake gratis, hier leggen we de aard van de begeleiding vast en maken we een eerste plan. 

Ik reken geen extra kosten voor de tussenevaluatie of eindevaluatie. In sommige gevallen is er meer tijd nodig om een kind te begeleiden. Extra voorbereiding, gesprekken met school.. In dat geval maken we een eventueel een nieuwe prijsafspraak.

Help! U moet de begeleiding verzetten!

Mocht het voorkomen dat u de begeleiding moet afzeggen, het wordt zeer op prijs gesteld dit minimaal 24 uur van tevoren te melden, zodat we een andere afspraak kunnen maken.

Over de facturering

Aan het einde van de maand stuur ik u de factuur.
Graag ontvang ik het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen.

GEEN EXTRA KOSTEN